BIP – instrukcja obsługi

Informacje Ogólne

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Śląskie Media (zwany dalej BIP) jest elektroniczną platformą informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 6 września 2001 O dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
 2. BIP jest dostępny pod adresem: https://bip.wiadomoscirudzkie.pl/
 3. Treści zamieszczone w BIP uporządkowane są według następującego podziału tematycznego:
  • Podstawowe informacje
  • Podstawy prawne działalności
  • Sprawozdania finansowe

Budowa strony BIP

 1. BIP zbudowany jest w oparciu o przedstawione poniżej elementy podstawowe:
  • Przycisk “Narzędzia dostępności”, zawsze widoczny w prawym górnym rogu, po kliknięciu którego pojawia się menu z narzędziami:
   • Zwiększa czcionka
   • Zmniejsza czcionka
   • Skala szarości
   • Wysoki kontrast
   • Negatyw
   • Jasne tło
   • Podkreślenie linków
   • Czytelna czcionka
   • Reset
   • Mapa strony
  • Pasek górny – zawiera logo, które prowadzi do strony głównej oraz wyszukiwarkę informacji zamieszczonych w zasobach serwisu,
  • Menu górne (poziome) – zawierające odnośniki do instrukcji obsługi oraz do treści opisanych w punkcie 3 niniejszej Instrukcji,
  • Menu boczne (pionowe) – umieszczone po prawej stronie witryny, zawierające odnośniki do treści opisanych w punkcie 3 niniejszej Instrukcji,
  • Części centralnej – służącej do przedstawienia treści merytorycznych.
  • Części dolnej – zawierającej logo Śląskie Media, informacje dotyczące administratora oraz redaktora głównego oraz odnośniki do:
   • Strony głównej
   • niniejszej instrukcji
   • deklaracji dostępności
   • mapy strony
   • polityki prywatności
 2. Dokumenty umieszczone w serwisie skonstruowane są według następującego wzorca:
  • Tytuł dokumentu,
  • Informacje o osobie odpowiedzialnej za treść oraz dacie zamieszczenia treści,
  • Nagłówek oraz treść wraz z załącznikami i zdjęciami,
  • Rejestr zmian dokumentu: osoba zmieniająca oraz data. 

Strony zawierające listę dokumentów zawierają tylko tytuły i nagłówki.

 1. Przeszukiwanie treści BIP odbywa się przy pomocy mechanizmu wyszukiwania udostępnionego w górnej części strony. Po wpisaniu żądanej frazy konieczne jest naciśnięcie przycisku “szukaj”.

Wniosek o udostępnienie informacji

 1. Śląskie Media udostępnienia na pisemny wniosek informacje, które nie zostały opublikowane w BIP.

Redakcja serwisu

 1. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie BIP znajdują się na stronie głównej.
Skip to content