Plan połączenia spółek

utworzone przez | 28 lutego, 2023 | Plan połączenia spółek

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Śląskich Mediów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Zarząd Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111910, posiadającej NIP: 6412187637, REGON: 276733846, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 22 lutego 2023 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1) Śląskie Media Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej), oraz

2) Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000210501, posiadającej NIP: 6412311445, REGON: 278215736 (jako Spółki Przejmującej)

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.

Rejestr zmian dokumentu

  • Aleksandra Mazur, 1 miesiąc temu (28 lutego 2023 o 13:18:24)
  • Aleksandra Mazur, 1 miesiąc temu (28 lutego 2023 o 10:45:31)
  • Aleksandra Mazur, 1 miesiąc temu (28 lutego 2023 o 10:37:17)
Skip to content